Ontzorgdesk: uw partner in verzuim & inkomen

Ontzorgdesk ontzorgt u compleet bij verzuimbegeleiding, risico-inventarisatie, PMO, keuringen en het complete HR traject.

Persoonlijk contact is belangrijk. Concreet betekent dit dat u als werkgever weet wie uw casemanager en uw bedrijfsarts zijn. Transparant & overzichtelijk. Wanneer u als werkgever geconfronteerd wordt met een verzuimdossier dan wilt u graag geadviseerd worden door een vast contactpersoon met een duidelijke visie.

Onze diensten

Verzuimbegeleiding

Wet verbetering Poortwachter voor werkgever en werknemer

Het casemanagement team en de artsen van Ontzorgdesk ondersteunen zowel werkgever als werknemer bij de stappen die gezet dienen te worden voor de Wet verbetering Poortwachter.

De casemanagers van Ontzorgdesk kunnen spreekuren onder Taakdelegatie van de bedrijfsarts uitvoeren. Dit betekend dat ze bijvoorbeeld de medische gegevens uit kunnen vragen en vast mogen leggen. Het interpreteren en beoordelen van deze gegevens blijft altijd een verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts.

Hierbij staat voorop dat we vanuit een preventieve aanpak werken want het voorkomen van verzuim is nog altijd het beste voor uw onderneming. Het preventief spreekuur is daarom een mogelijkheid welke we ook graag onder de aandacht brengen bij zowel de werkgever als de werknemer.

Wanneer er toch een verzuimdossier ontstaat wilt u ervan uit kunnen gaan dat u en uw werknemer op de juiste manier begeleid worden.

Het dossier dient binnen de juiste kaders, zonder daarbij risico te lopen op sancties, behandeld te worden

Second opninion:

Werknemers hebben de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen inzake het oordeel van de bedrijfsarts. Het casemanagement van Ontzorgdesk kan de werknemer informeren over de werkwijze en de verder te nemen stappen.

PMO – Preventief medisch onderzoek

Werkgevers zijn verplicht om werknemers eens per drie jaar een PAGO (Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek) of PMO (Preventief Medisch Onderzoek) aan te bieden. Aan de hand van de vastgestelde risico’s binnen het bedrijf kunnen werknemers deelnemen aan een PAGO om middels een 0-meting in kaart te brengen hoeveel invloed deze risico’s hebben op de gezondheid of vitaliteit van de werknemers. Wanneer de werkgever een bredere aanpak prefereert kan er een Preventief Medisch Onderzoek aangeboden worden.

Middels een uitgebreide digitale vragenlijst wordt de vitaliteit, Psychosociale arbeidsbelasting en de arbeidsomstandigheden van uw werknemersbestand in kaart gebracht. Daarnaast worden er een aantal algemene medische testen uitgevoerd om vroegtijdig te kunnen ontdekken of uw werknemers eventuele gezondheidsrisico’s loopt. Het gaat hierbij op de volgende testen; visus (ogen), gehoor, BMI (Body Mass Index), diabetes, bloeddruk en indien gewenst een fysiotherapeutische check.

Personeelszaken

Het resultaat van uw bedrijf wordt voor een belangrijk deel bepaald door uw werknemers. Zij bepalen uw succes. Om dat succes te behalen hebt u soms extra ondersteuning en expertise nodig. Ontzorgdesk ondersteunt u, met een objectieve blik, kennis van mensen en jaren ervaring, bij het creëren van een werkomgeving waar uw medewerkers kunnen doen waar ze goed in zijn.

RI&E – Risico-inventarisatie en evaluatie

Bij een preventieve aanpak is het belangrijk om te kijken naar de juiste handvaten die u en uw organisatie nodig hebben om deze aanpak in te zetten en vol te kunnen houden. Het opstellen en het uitvoeren de Risico Inventarisatie en Evaluatie en het structureel bijhouden van het bijbehorende Plan van Aanpak is hierbij één van de belangrijkste handvaten. Goede arbeidsomstandigheden en het uitsluiten van (veiligheid en verzuim) risico’s zijn zaken welke we hierbij constant in het oog houden.

Aanstellingskeuringen / Rijbewijs keuringen voor taxi, senioren en grootrijbewijs

Ontzorgdesk is de arbodienst in de regio welke gespecialiseerd is in alle soorten rijbewijskeuringen. Onze artsen hebben toegang tot een rechtstreekse digitale omgeving bij het CBR waardoor we alle benodigde gegevens digitaal aan kunnen leveren. Dit betekend dat uw gegevens sneller bij het CBR binnen zijn en daardoor sneller verwerkt kunnen worden.

Ons team

Margriet Romkes

Directeur

Monique Habets

Register Casemanager

Hanneke Vos

Casemanager Taakdelegatie

Babette Brands

Casemanager

Eveline Wonnink

Casemanager

Bertine Hakvoort

Casemanager

Margreet de Boer

Casemanager

Albertine Roos

Administratie en planning

Onze bedrijfsartsen

Mevrouw M. Hie
BIG nummer 89043941801

De heer H.J. Neeb
BIG nummer 49030084101

Mevrouw M. Veldkamp
BIG nummer 69024461301

Contact met onze bedrijfsartsen is mogelijk via casemangement.